default-header
HomeNatuurgebiedenBleijenbeek

Bleijenbeek

Vanaf de oprichting van Het Limburgs Landschap in 1931 werken wij door verwerving van terreinen en historische gebouwen aan de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Limburg. Dat eigendom is een middel en geen op zichzelf staand doel. Dat betekent dat wij in een aantal gevallen om dit doel te kunnen realiseren op andere manieren samenwerken. De bescherming en ontwikkeling van de kasteelruïne Bleijenbeek is er daar één van. Verzekeraar ASR is eigenaar. De Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek (SKRB), onder leiding van de kleinzoon van de laatste particuliere eigenaar, kreeg het geheel van ASR in erfpacht en stond garant voor de consolidatie van het ruïnecomplex. Bij oplevering daarvan is de erfpacht overgegaan naar Het Limburgs Landschap. Het Limburgs Landschap is verantwoordelijk voor het beheer en samen met het vlakbij gelegen Golfpaviljoen Bleijenbeek is de exploitatie opgepakt. Bij deze laatste partner kunt u ook terecht voor het boeken van een rondleiding.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes. De Maasduinen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.