default-header
HomeNatuurgebiedenReigersbroek

Reigersbroek

Het Reigersbroek is het gebied tussen Sint Joost en Montfort ten noorden van de Huysbongerdweg. Ook het westelijk gelegen Schrevenhofsbroekje rekenen we hiertoe. Het is een natuurgebied in wording. Langzaam komt perceel na perceel in beheer bij Het Limburgs Landschap en wordt de landbouwfunctie omgezet in natuur. Ons ultieme doel is om het Reigersbroek om te vormen tot wat het ooit was: één groot nat natuurgebied. Tot het zover is, wordt op diverse percelen een verschralingsbeheer toegepast. Vanaf wegen en paden door het gebied en vanaf een uitkijktoren laten we zien wat er al is gebeurd en kunt u zich een beeld vormen van wat er nog komen gaat.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Vlootbeekdal

Ter hoogte van Linne mondt de Vlootbeek uit in de Maas. Langs de laatste kilometer beheert Het Limburgs Landschap de aan weerszijden gelegen graslanden en populierenbossen. Slechts langs de laatste 200 meter, voordat de Vlootbeek effectief in de Maas stroomt, is dat niet het geval. Een wandelpad onder de populieren langs de Vlootbeek laat u deze laatste kilometer beleven. Aan de noordkant van het gebied, tegen de Maas aan, heeft Het Limburg Landschap een smalle strook in eigendom. Het is een uiterwaardengebied, met akkers en weilanden. Samen en in nauw overleg met plaatselijke boeren worden deze gronden beheerd.


Het herstel van het Reigersbroek is mede tot stand gekomen dankzij steun van Provincie Limburg en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.