• December Mortelshof

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • December Maascorridor

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • December Hamert

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • December Jammerdal

   

   

   

   

   

   

   

  Geleend van onze kinderen

 • December Zwart Water

    

  Namens de natuur uw gastheer

 • December Cottessen

  Lees het landschap

Bosbeheer Weerterbos

Bosbeheer Weerterbos
maandag, 12 augustus 2013
De komende weken werkt Stichting het Limburgs Landschap aan een dunningsproject in het klimaatproject Weerterbos. Foto: Stichting het Limburgs Landschap.
 

Na droge zomer bosbeheer in het Weerterbos

Limburgs landschap voert dunningsproject uit in klimaatproject Weerterbos

 
Het Limburgs Landschap heeft de afgelopen jaren diverse venherstelprojecten uitgevoerd in het Weerterbos. Dat werk is een officieel erkend Klimaatproject zodat pieken in de regenwaterafvoer opgevangen kunnen worden in het natuurgebied. Het Weerterbos functioneert zo steeds meer als een soort spons waardoor hoogwaterproblemen in de bewoonde wereld mee worden opgevangen. Door de ingrepen is het bos ook gevarieerder aan soorten geworden en dus aantrekkelijker voor de wandelaars. Aan de randen van de nieuw ontstane grote vennen liggen nog eenvormige dennen- en sparrenbossen. Die herinneren aan de tijd dat het nog een productiebos was. Door de droogte van de afgelopen maanden is de omgeving van het vengebied In den Vloed draagkrachtiger en kan Het Limburgs Landschap nu met machines de eenvormige bossen gaan ''dunnen''. Dat betekent dat een deel van de naaldbomen wordt weggehaald. Omdat het niet zeker is of dit beheerwerk de komende jaren ook weer kan pakt Het Limburgs landschap nu in een keer een groot gebied aan want 50 ha wordt onderhanden genomen. Dat zorgt natuurlijk wel voor onrust in dat deel van het natuurgebied tegen de Brabantse grens aan. Gelukkig is die overlast tijdelijk en kan de natuur na een paar weken weer zorgen voor meer soortenrijkdom en landschappelijke afwisseling.
 
 

Geleidelijke overgangen

 
Door het weghalen van een aantal bomen in een eenvormig bosstuk, komt er ruimte voor andere soorten die op een natuurlijke manier opkomen. Op die manier ontstaat soortenrijkdom, leeftijdsvariatie en dus een rijkere structuur. Er komt bijvoorbeeld meer ondergroei en het naaldbos verandert in loofbos en dat is beter bestand tegen een hogere grondwaterstand. Ook ontstaan er meer natuurlijkere overgangen richting vennen en venoevers. Meer licht op de bosbodem geeft ook uitbreiding van kamperfoelie, braam, vuilboom en pijpenstrootje in de bosranden. Hierop zullen bijzondere soorten dagvlinders als bont dikkopje en spiegeldikkopje gaan afkomen. Het Weerterbos is al bekend om zijn vlinderrijkdom en die zal dus toenemen en ook reeën en spechten hebben baat bij meer loofhout. Omdat er maar een paar wegen geschikt zijn voor de afvoer van het hout zal er overlast zijn, maar met de aannemer is afgesproken dat de beschadigde paden zo spoedig mogelijk hersteld worden. 
 

Er op uit