• Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

Extra variatie in het Eyserbos

Extra variatie in het Eyserbos
donderdag, 26 januari 2012

Stichting het Limburgs Landschap start in februari met duurzaam bosbeheer in een deel van het Eyserbos bij Eys. De kap zorgt voor meer variatie en dat zorgt voor betere leefomstandigheden van diverse zeldzame planten en dieren. Het gaat vooral om soorten die in de kalkrijke delen van onze provincie voorkomen en in open bossen leven. De verwachting is dat allerlei bosplanten als orchideeën en ook zeldzame vlinders als de keizersmantel zullen toenemen of zelfs op termijn zullen terugkeren.

 

 
 
 
 

variatie Eyserbos

Extra variatie in het Eyserbos

Stichting het Limburgs Landschap start in februari met duurzaam bosbeheer in een deel van het Eyserbos bij Eys. De kap zorgt voor meer variatie en dat zorgt voor betere leefomstandigheden van diverse zeldzame planten en dieren. Het gaat vooral om soorten die in de kalkrijke delen van onze provincie voorkomen en in open bossen leven. De verwachting is dat allerlei bosplanten als orchideeën en ook zeldzame vlinders als de keizersmantel zullen toenemen of zelfs op termijn zullen terugkeren.

In het verleden werden alle Zuid-Limburgse hellingbossen vooral vanwege hun hout benut. In deze bossen werd het zogenaamde ‘middenbosbeheer’ uitgevoerd. Dat is bosbeheer waarbij zowel volgroeide bomen als dunner hakhout regelmatig werden geoogst. Een aantal dikke oude bomen bleef er als zogenaamde overstaanders achter. Vanwege de hoge kosten en het niet langer benutten van het hakhout is deze oude vorm van bosbeheer grotendeels in de vergetelheid geraakt.

pers bosanemoon

Bosanemonen zullen zeker gaan profiteren van het duurzame bosbeheer, maar de verwachting is dat ook zeldzamere soorten van hellingbossen zullen opduiken. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Gerrit Lenting. 

Eyserbos

Het Eyserbos kent nu nog een nagenoeg gesloten bladerdek. Jonge bomen krijgen daardoor geen kans om uit te groeien. De bijzondere en typische bosplanten, zeker als deze kenmerkend zijn voor open plekken in het bos, gaan er ook achteruit. De soortenrijkdom en daarmee de variatie in het bos neemt daardoor jammer genoeg af. Kap van bomen, zowel jonge als oude zorgt opnieuw voor openheid in het bos. Doordat het zonlicht met haar warmte de bosbodem kan bereiken profiteren juist de karakteristieke plantensoorten van kalkrijke hellingbossen. Door die openheid krijgen nieuwe bomen ook de kans om uit te groeien en zo onstaat er natuurlijke verjonging in het bos. Er ontstaat meer afwisseling, met vele verschillende lagen in het bos van jonge boompjes, via struiken tot woudreuzen. Maar daarvoor moeten dus wel bomen gekapt worden. Het totale projectgebied is ongeveer drie voetbalvelden groot.

Naar een duurzaam bosbeheer

De resultaten van het kapwerk in het Eyserbos worden op de voet gevolgd door een aantal onderzoekers. Uit hun onderzoek moet blijken hoe open een bos mag zijn na de kap zodat zowel schaduw- als lichtminnende soorten er kunnen floreren. Daarom worden er in in twee delen van het bos dunningen uitgevoerd waarbij in het ene 45% en het andere 65% van de aanwezige bomen wordt weggehaald. In het naastliggende bos wordt juist niet gekapt; dit dient dus als vergelijkingsmateriaal. De resultaten van dit meerjarige onderzoek vormen een goede basis voor het toekomstige beheer in kalkrijke hellingbossen.

Zorgvuldigheid

Afhankelijk van het weer wordt er de komende weken gestart. Slechts tijdens een droge periode of bij vorst kan er in het hellingbos gewerkt worden met de noodzakelijke machines. Hout is namelijk makkelijker af te voeren en wat belangrijker is, de kwetsbare bosbodem wordt dan minder verstoord. Dat is essentieel voor de nu al aanwezige planten; er wordt immers geprobeerd om ook bij deze ingreep zo veel mogelijk van de fraaie bosflora te behouden. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat sommige soorten orchideeën en zeldzame vlinders bij uitstek in open bossen leven. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. Wandelaars kunnen dus even schrikken van de werkzaamheden, maar het wordt zeker gevarieerder in het Eyserbos.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg       logo plattelandinuitvoering

Er op uit