• Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

Herstel heideverbindingen in de Maasduinen

Herstel heideverbindingen in de Maasduinen
maandag, 23 januari 2012

De Maasduinen staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. In de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap worden dit jaar verbindingen aangelegd tussen de grote en kleine heideterreinen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en goed voor de soortenrijkdom.

Herstel heideverbindingen

Herstel heideverbindingen in de Maasduinen

De Maasduinen staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. In de natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap worden dit jaar verbindingen aangelegd tussen de grote en kleine heideterreinen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en goed voor de soortenrijkdom.

pers herstel heideverbindingen

Door heideterreinen met elkaar te verbinden krijgen veel karakteristieke diersoorten weer de mogelijkheid om zich van de ene heidegebied naar de andere te verplaatsen. Die verbindingsroutes lopen voor een groot deel langs de bestaande wandelpaden. Bezoekers kunnen zo genieten van een nog afwisselender landschap. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

In de Maasduinen, tussen Nieuw-Bergen en Velden, ligt een aantal bekende heidegebieden, zoals de Eckeltse Bergen, de Berger Heide en Landgoed de Hamert. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere en minder bekende heidegebieden zoals rondom het Lelieven en het Wolfsven tussen Nieuw-Bergen en Well, de Dorperheide ten noorden van Arcen, de Ravenvennen bij Lomm en het Zwart Water bij Venlo. Verscholen tussen de bossen resteren daarnaast nog kleine heiderestanten.

Uitgestrekte heide

Ooit vormde de regio Maasduinen één groot en uitgestrekt heidegebied met stuifzanden, bosstruwelen en vennen. Begin vorige eeuw zijn hier duizenden hectaren beplant met voornamelijk grove den ten behoeve van de houtteelt, onder andere voor de mijnbouw. Daarmee verdwenen de uitgestrekte heidevelden en werden de stuifzanden vastgelegd en verdween ook veel leefgebied voor bijzondere soorten. De laatste decennia heeft Stichting het Limburgs Landschap, met steun van de provincie Limburg, geïnvesteerd in de natuurkwaliteit van de overgebleven heideterreinen. Door die te plaggen, te maaien en te begrazen met Nederlandse landgeiten en Kempische heideschapen kon in de heideterreinen de broodnodige natuurvariatie hersteld worden en zo kon de wandelaar weer genieten van augustuspaarse heide.

Aan de slag op de Bosserheide

Momenteel worden op de Bosserheide (bij Wellerlooi) voorbereidingen getroffen om de heideverbindingen tussen de Bergerheide en Landgoed de Hamert te herstellen. Daarvoor worden  bomen gemarkeerd die gekapt zullen worden. Mogelijk gebeurt dit nog voor het nieuwe vogelbroedseizoen (1 maart) en anders in het komende najaar. Bij de aanleg van de nieuwe heideverbindingen worden typische en karakteristieke bomen behouden en wordt ook een aantal fraaie rivierduinen open gekapt, die nu ‘onzichtbaar’ zijn geworden door de vele dennen.

Meer dan natuur

De nieuw te realiseren heideverbindingszones vormen verbindingsroutes waarover bijzondere dieren van heideterreinen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van het ene heidegebied naar de andere. Zeker typische soorten van de heide zoals zandhagedis, heivlinder of veldkrekel profiteren hiervan. Een groot deel van de heideverbindingszones wordt bewust aangelegd  langs bestaande wandelpaden en wegen. Dan kunnen mensen de verbetering ook zien. Daar moet nog wel heel wat werk voor verricht worden en er zal soms overlast zijn. De nieuw ontstane afwisseling tussen bossen, halfopen heideverbindingen en de grote heideterreinen zal de Maasduinen nog aantrekkelijker maken als wandel- en fietsgebied.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg  logo plattelandinuitvoering  logo EU Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Er op uit