• Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

Maasveiligheid Oolder en Isabelle Greend

Maasveiligheid Oolder en Isabelle Greend
vrijdag, 04 november 2016

 

Maasveiligheid in Oolder Greend en Isabelle Greend

 
Door de klimaatverandering neemt de hoeveelheid water in onze rivieren toe en daarmee ook de kans op overstromingen. Om het water ook bij hoogwater onbelemmerd naar zee af te voeren, heeft Rijkswaterstaat in overleg met natuurbeheerders als Stichting het Limburgs Landschap het programma Stroomlijn opgezet. 
 
Stroomlijn
In het gehele Nederlandse rivierengebied wordt in opdracht van Rijkswaterstaat het programma Stroomlijn uitgevoerd. Essentie hiervan is om begroeiing, zoals bomen en struiken die op plekken in de uiterwaarden staan waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan), te verwijderen om daarmee de rivierdoorstroming te bevorderen. Daarbij wordt tevens nadrukkelijk rekening gehouden met de waarden van het huidige landschap en de aanwezige natuur. Rondom de Oolder Greend en de Isabelle Greend wordt vanaf half november tot begin december gewerkt om bij te dragen aan een veiliger rivierengebied. 
 
Werk in uitvoering
Plaatselijk worden struiken en kleine bosjes, die in de stroombaan van de Maas staan, verwijderd. Door deze ingreep ontstaat op deze plekken grasland dat door de aanwezige Koniks en Galloways kort gegraasd gaat worden. Behalve deze lagere bosschages worden met name bij de Oolder Greend bomen gekapt, voornamelijk wilgen en populieren.
 
Veilig 
Stichting het Limburgs Landschap zorgt dat veiligheid en natuur verantwoord met elkaar verweven worden. Zo blijven de natuurgebieden dicht langs de Maas veilig, maar ook mooi. Het is de bedoeling dat de plaatsen waar struiken en bosopslag verwijderd worden, in de toekomst verder ontwikkeld worden naar typische rivierstroomdalgraslanden of bloemrijke ruigten met bijzondere soorten als kruisbladwalstro, kattendoorn, rode ogentroost of pastinaak, zodat ook u daar volop van kunt genieten.
 
Foto: Om de doorstroming van Maaswater via de Oolder Greend en Isabelle Greend bij hoogwater te bevorderen, wordt het programma Stroomlijn uitgevoerd. Plaatsen waar struiken of bomen worden weggehaald, worden in de toekomst beheerd als stroomdalgraslanden of bloemrijke ruigten met hulp van bijvoorbeeld Koniks. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.
 

Er op uit