• Januari Sarsven

   

  Geleend van onze kinderen

 • Januari Dubbroek

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Januari Grooteheide

  Namens de natuur uw gastheer 

   

   

   

   

   

   

   

 • Januari Maas

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

Wandelpaden die heidegebieden verbinden

Wandelpaden die heidegebieden verbinden
dinsdag, 28 februari 2012

De Maasduinen tussen Venlo en Gennep staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden.
In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. Om de kleine en grote heideterreinen met elkaar te verbinden gaat Het Limburgs Landschap deze maanden een aantal verbindingsstroken aanleggen door de bossen van de Maasduinen. Dat gebeurt voor het merendeel langs wandelpaden zodat het afwisselendere landschap ook door wandelaars te ervaren is. Diverse soorten kunnen zich via die nieuwe ontsluitingen goed verplaatsen van gebied naar gebied.

Wandelpaden als heideverbinding

Wandelpaden die heidegebieden verbinden

De Maasduinen tussen Venlo en Gennep staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden.
In deze verder bosrijke omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. Om de kleine en grote heideterreinen met elkaar te verbinden gaat Het Limburgs Landschap deze maanden een aantal verbindingsstroken aanleggen door de bossen van de Maasduinen. Dat gebeurt voor het merendeel langs wandelpaden zodat het afwisselendere landschap ook door wandelaars te ervaren is. Diverse soorten kunnen zich via die nieuwe ontsluitingen goed verplaatsen van gebied naar gebied.

pers herstel heideverbindingen

Door heideterreinen met elkaar te verbinden krijgen veel karakteristieke diersoorten weer de mogelijkheid om zich van de ene heidegebied naar de andere te verplaatsen. Die verbindingsroutes lopen voor een groot deel langs de bestaande wandelpaden. Bezoekers kunnen zo genieten van een nog afwisselender landschap. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

De Maasduinen zijn rijk aan grote heideterreinen, Eckeltse Bergen, Berger Heide en Landgoed de Hamert tussen Nieuw-Bergen en Well, de Dorperheide ten noorden van Arcen, de Ravenvennen bij Lomm en het Zwart Water ten noorden van Venlo. Verscholen tussen de bossen liggen er nog diverse kleinere heideregebieden. 

Uitgestrekte heide


Ooit vormde de regio Maasduinen één groot en uitgestrekt heidegebied met stuifzanden, bosstruwelen en vennen. Begin vorige eeuw zijn hier duizenden hectaren beplant met voornamelijk grove den ten behoeve van de houtteelt, onder andere voor de mijnbouw. Daarmee verdwenen de uitgestrekte heidevelden en werden de stuifzanden vastgelegd. Daarmee verdween ook veel leefgebied voor bijzondere soorten. De laatste decennia heeft Stichting het Limburgs Landschap, met steun van de Provincie Limburg, geïnvesteerd in de natuurkwaliteit van de nog bestaande heideterreinen. Door te plaggen, te maaien en te begrazen met schaapskuddes kon in de heideterreinen de natuurvariatie hersteld worden. En met succes, want ook de wandelaars konden weer genieten van augustus-paarse heide.

Aan de slag

Soorten kunnen zich beter handhaven als er uitwisseling is tussen natuurgebieden en  voorkom je plaatselijk uitsterven.  Dat is ook de reden voor de voorgenomen ingrepen. Zeker typische soorten van de heide zoals zandhagedis, heivlinder of veldkrekel profiteren hiervan. Vorige maand zijn in de noordelijke heidegebieden zoals de Bosserheide (bij Wellerlooi) al voorbereidingen getroffen om de heideverbindingen tussen de Bergerheide en Landgoed de Hamert te herstellen. Nu zijn de gebieden ten zuiden van Arcen aan de beurt. Daarvoor gaan in de terreinen Landgoed Arcen en Ravenvennen dus bomen gekapt worden. De eerste fase gebeurt voor het nieuwe vogelbroedseizoen, de rest in het komende najaar. Bij de aanleg van de nieuwe heideverbindingen worden typische en karakteristieke bomen behouden.

Meer dan natuur

Een groot deel van de heideverbindingszones wordt bewust aangelegd langs bestaande wandelpaden en wegen. Dan kunnen mensen de landschappelijke verbetering ook zien. Daar moet nog wel heel wat werk voor verricht worden en er zal soms overlast zijn. De nieuw ontstane afwisseling tussen bossen, halfopen heideverbindingen en de grote heideterreinen zal de Maasduinen nog aantrekkelijker maken als wandel- en fietsgebied.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiele steun van de

logo provincielimburg      logo plattelandinuitvoering

Er op uit