default-header
Home Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht

Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht

Help jij mee om waardevolle landschappen en natuurgebieden met bijbehorende monumenten in Limburg voor toekomstige generaties veilig te stellen ?

Word je hier enthousiast van, dan vragen we jou te reageren op onze vacature.

 

Het Limburgs Landschap is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht

Het Limburgs Landschap is een professionele maatschappelijk organisatie voor natuurbeheer en erfgoedzorg in Limburg. De Stichting beheert ruim 9.000 ha natuur en 50 gebouwencomplexen. Daarbij wordt de Stichting ondersteund door donateurs, vrijwilligers, overheden, fondsen en Stichting ROBUR- bedrijven voor Het Limburgs Landschap. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Het Limburgs Landschap, waaronder het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en beheer en de realisatie van de doelen.

Als lid van de Raad van Toezicht onderschrijf je de doelstellingen van de stichting en geef je blijk van een grote betrokkenheid bij het werkveld ”landschap-natuur-erfgoed-mensen”. Je bent in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over bestuurlijke ervaring en deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van deze taak. Tevens beschik je als lid van de Raad van Toezicht over een aantoonbaar relatienetwerk dat verband houdt met het werkveld en het maatschappelijke krachtenveld waarin de stichting opereert en ben je bereid dit in te zetten ten behoeve van de stichting. We zijn met name op zoek naar iemand met het profiel ondernemerschap en/of marketing en communicatie.

De functie Lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De voorkeur gaat gezien de samenstelling van de Raad uit naar een kandidaat uit Noord-Limburg.

Jouw belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV aan voorzitter@limburgs-landschap.nl Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van de RvT Herm Lamers (06-54931154 ). De reactietermijn sluit 15 oktober 2023. Benoeming zal plaatsvinden per 23 november 2023.