default-header
HomeNatuurgebiedenCurfsgroeve

Curfsgroeve

Deze bijna 40 hectare grote groeve stamt uit de dertiger jaren. In verschillende fasen is hier mergel gewonnen. Na de beëindiging van de mergelwinning in 2009 heeft de groeve een natuurbestemming gekregen. Het gebied herbergt een zeer rijke en bijzondere flora en fauna. Met name voor wilde bijen is de groeve belangrijk. Ook vinden er allerlei boeiende processen plaats zoals kleine instortingen, aardverschuivingen en het ontstaan van puinwaaiers en kleine bronnetjes. Via een wandelroute aan de noordzijde is het spectaculaire deel van de groeve goed te zien.

Bekijk hier de kaart en met wandelmogelijkheden
Beneden Geuldal

Het benedenstroomse deel van de Geul is gelegen tussen Valkenburg aan de Geul en Itteren. Langs dit deel van de Geul heeft Het Limburgs Landschap een aantal natuurgebieden in beheer. De aan elkaar grenzende gebieden De Dellen-Meerssenerbroek-Curfsgroeve en Ingendael-Bergse Heide-Meertensgroeve, beide circa 200 hectare groot, zijn de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Zuid Limburg die Het Limburgs Landschap beheert. Een deel van het Geuldal is Natura 2000-gebied en heeft de hoogste Europese beschermingsstatus.