default-header
HomeMeehelpenHelp als bedrijf

Help als bedrijf

Stichting Robur – Bedrijven voor Het Limburgs Landschap

Natuur beschermen doen wij niet alleen. Wij ontvangen ook veel steun van Stichting Robur – Bedrijven voor Het Limburgs Landschap. Deze Limburgse bedrijven vinden balans tussen economie en ecologie belangrijk en hechten veel waarde aan natuurbescherming. De naam Robur is afgeleid van de Latijnse naam voor zomereik. Die staat voor duurzaam en krachtig. Klik hier voor alle deelnemende bedrijven.

Bedrijfslid worden?

Bedrijven die donateur zijn van Stichting Robur steunen projecten van Het Limburgs Landschap. Een bedrijvenlidmaatschap kost € 1.150 per jaar. In overleg is ook sponsoring van een specifiek project mogelijk, dat kan al vanaf een bijdrage van € 4.500 per jaar. Neem bij vragen over Robur gerust contact op met Loek Hendrikx via l.hendrikx@limburgs-landschap.nl of Robur@limburgs-landschap.nl of bel 077 473 7575.

Klik hier om te lezen
Comité van Aanbeveling

Stichting Robur – Bedrijven voor Het Limburgs Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), heeft een Comité van Aanbeveling en een eigen bestuur. De leden van het bestuur en het comité van aanbeveling ontvangen geen beloning voor hun inzet. Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Robur bestaat uit de volgende personen:

Drs. Th.J. F.M. Bovens,  Gouverneur van de Provincie Limburg (2012-2021)
Ir. R.L. van Iperen, voormalig president & CEO of Canon Europe, Middle East and Africa
Drs. M.A.M. Brand, namens Brand Bierbrouwerij BV
C. Oostwegel, hotelier-restaurateur
T.A. Goedmakers, lid Raad van Commissarissen Vebego International BV
Drs. F. Sijbesma, voormalig bestuursvoorzitter DSM
Prof. dr. R. Letschert, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht

Het bestuur bestaat uit:
P.M.J. Thissen (voorzitter), oud vestigingsdirecteur Unica Venlo en Geleen
J. Holtackers (vice-voorzitter), voormalig directeur Hoco Beton
R. Goedmakers, Raad van Bestuur / Board of direction Vebego
Mr. H.J.J. Narinx, directeur LWV
Mr. J.L. Stoop, partner Boels Zanders advocaten