default-header
HomeMeehelpenDoe een gift

Doe een gift

Wij zetten ons elke dag in om de mooiste plekken van Limburg te beschermen en te behouden. Helpt u ons mee? Met uw donatie steunt u de Limburgs natuur en het bijbehorende erfgoed.

Een eenmalige gift

Limburg blijft niet vanzelf zo mooi! Het Limburgs Landschap zorgt voor beheer, behoud, aankoop en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed. Help vrijblijvend mee met een eenmalige gift!

 

Schenken

Wij zetten ons elke dag in om de mooiste plekken van Limburg te beschermen en te behouden. Helpt u ons mee?

Een gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, mits deze meer dan 1% en niet meer dan 10% bedraagt van uw totale inkomen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw persoonlijk inkomen en/of vermogen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar.

ANBI

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in aftrek kunt brengen op het belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen

Waardevolle natuur en monumenten beheren en beschermen doen we voor  de lange termijn. Wij zijn u dankbaar als we voor langere tijd op uw steun mogen rekenen. Een periodieke schenking heeft ook fiscale voordelen. Indien u gedurende tenminste 5 jaar met minimaal € 50 per jaar Het Limburgs Landschap steunt, kunt u de schenking bij uw belastingaangifte volledig aftrekken van uw inkomsten. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen en opsturen naar Het Limburgs Landschap.

Meer weten?

Voor vragen over giften, schenken en/of nalaten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Beijer via c.beijer@limburgs-landschap.nl of 077 4737572.

Giften

Wij zijn blij met elke gift, groot of klein. Giften kunt u overmaken NL 63 ABNA 04 8407 4628 ten name van Stichting het Limburgs Landschap met vermelding ‘gift’ of de bestemming die u aan uw gift wilt geven.

Download hier het formulier voor periodieke schenkingen
Download hier het formulier voor een betalingsvolmacht voor een periodieke gift in geld