default-header
Home Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting het Limburgs Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Het Limburgs Landschap aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en nalatenschappen vrij zijn van successierechten. U vindt hieronder alle informatie die daarvoor van belang is.

Stichting het Limburgs Landschap: Rijksstraatweg 1, 5932 AA Lomm | KVK nummer: 41076367 | RSIN nummer: 0029.51.046

De bestuurssamenstelling bestaat uit W.F.G. Alblas, directeur-bestuurder en R.H.M. Gerats, plaatsvervangend directeur-bestuurder. In ons jaarverslag en beleidsplan leest u meer over onze doelstelling, de organisatie, het beloningsbeleid (beloning vindt plaats op basis van de CAO bos en natuur en de CAO dagrecreatie), onze activiteiten en de jaarrekening.

Het Limburgs Landschap heeft het CBF keurmerk voor goede doelen.