default-header
HomeWat wij doenOnze organisatie

Onze organisatie

Over ons

In 1931 waren er plannen om de Boshuizerbergen bij Venray te ontginnen, deze plannen vormden de aanleiding voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. Sindsdien hebben we als stichting een flinke groei doorgemaakt. Net na de oorlog kon Château Neercanne aangekocht en gerestaureerd worden. Ook konden de Bemelerberg, het Sarsven en het orchideeënrijke Geuldal inclusief vakwerkhuizen aangekocht worden. Landgoed De Hamert werd door aankoop gered van een ontginning en legde later de basis voor Nationaal Park De Maasduinen. Inmiddels beheren we meer dan 9000 hectare en blijft het aantal monumentale gebouwen dat door de Stichting is verworven, gerestaureerd en herbestemd, groeien. Wij zijn erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

Volgens ons is eigendom de beste vorm van beschermen en beheren, zo proberen we de bijzondere Limburgse natuur, inclusief het bijbehorende erfgoed, veilig te stellen voor de toekomst. Door zoveel mogelijk natuurgebieden aan te kopen die in de buurt van onze terreinen liggen en deze aan elkaar te verbinden proberen we robuuste natuurterreinen te vormen. Naast aankoop focussen we ons op het uitgekiend beheren van onze terreinen. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd zodat ze niet verbossen. In verval geraakte monumenten proberen we in ere te herstellen. In natuurontwikkelingsgebieden laten we de natuur juist zoveel mogelijk zijn gang gaan, zo kunnen natuurlijke processen optimaal tot ontwikkeling komen.

Natuur beschermen kunnen we niet alleen, gelukkig ontvangen veel hulp van partners, bedrijven, vrijwilligers en natuurlijk onze Beschermers. Maar ook door goed samen te werken met overheden, waterschappen en agrariërs proberen we om de Limburgse natuur in al zijn diversiteit te behouden.

Missie

Het Limburgs Landschap zorgt voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg, ook voor de generaties na ons.

Visie

Het Limburgs Landschap beschermt waardevolle landschappen met de bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden door ze aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren. Die ensembles met hun natuurlijke rijkdom vertellen het verhaal van Limburg en vormen mede de Limburgse identiteit. Het Limburgs Landschap vindt het belangrijk dat mensen dit kunnen beleven en stelt daarom deze gebieden open en geeft onze gebouwen een passende herbestemming. We zoeken de samenwerking met iedereen die bij wil dragen aan onze missie. Zo dragen we bij aan een provincie waar het goed leven, wonen en werken is.

LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van alle provinciale Landschappen (dus ook die van Het Limburgs Landschap) en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op landelijk niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Team

Het team van Het Limburgs Landschap, waaronder ook de medewerkers van Kasteeltuinen Arcen vallen, werkt elke dag hard om die unieke Limburgse natuur te beschermen. Gelukkig worden we hierbij ondersteund door honderden vrijwilligers. Kijk voor een overzicht van ons team in het jaarverslag.

Raad van Toezicht

Het Limburgs Landschap wordt bestuurd door directeur-bestuurder Wilfred Alblas, waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun inzet.

Mr. H.H.B. (Herm) Lamers – Voorzitter
Mw. C.J.F. (Chantal) de Rijk-Bex – Vicevoorzitter
Ir. mr. R.E. (Ruud) Claessen
Mw. drs. H.L.H.M. (Hedwig) Darley MSHA.
Ir. J.H. (Hans) Heijnen
Mr. P. (Pascal) Visee
Ing. E. W. G. (Tessa) van den Broek

Raad van Advies

R. Stevens – Voorzitter
P. Baeten – Vicevoorzitter
E. Fassotte
P.C.M. Freij
H.G.J. Gipmans
J. de Jong
I. Joosten
T. Kaan
K. Van Knippenberg
B. Mater
R. Mulders
F. Scheijmans
J. Schrijen

Ondernemingsraad

Mark Rovers – Voorzitter
Martine Evenhuis – Secretaris
Chantal Rijnen – Peeters, – Penningmeester
Frank Kroonen – Vicevoorzitter
Ramon Berkers
Twan Versteegen

Beheercommissie

H. Tolkamp – voorzitter
C. van Seggelen – secretaris
W. Alblas
L. van den Berg
A. van den Burg
R. Geraeds
J. Jansen
H. Kossen
L. Lamers
R. Loeb
J. den Ouden
A. Ovaa
U. Prins
I. Raemakers
J. Roelofs
B. van der Weijden

Erfgoedcommissie

W. F. G. Alblas: directeur – Bestuurder
G. van der Varst – Voorzitter
C.Christoffel
R. Brouwers
R.H.M. Gerats – Secretaris
M.P.C.P. Paulissen
M.Rovers
J.A.M. Roymans
J.L.M. van Susante
P. Verhoeff

Agenda lid:

A. van Hees [Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed],
R.Claessen

Redactie kwartaalblad

W.F.G. Alblas – Vorzitter
H.W.G. Heijligers – Eindredacteur
B. Van der Linden
L. Hendrikx
A.A.F.M. Urlings

Ons team versterken? Bekijk hier alle vacatures