default-header
HomeWat wij doenOnze organisatie

Onze organisatie

Over ons

In 1931 waren er plannen om de Boshuizerbergen bij Venray te ontginnen, deze plannen vormden de aanleiding voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. Sindsdien hebben we als stichting een flinke groei doorgemaakt. Net na de oorlog kon Château Neercanne aangekocht en gerestaureerd worden. Ook konden de Bemelerberg, het Sarsven en het orchideeënrijke Geuldal inclusief vakwerkhuizen aangekocht worden. Landgoed De Hamert werd door aankoop gered van een ontginning en legde later de basis voor Nationaal Park De Maasduinen. Inmiddels beheren we meer dan 9000 hectare en blijft het aantal monumentale gebouwen dat door de Stichting is verworven, gerestaureerd en herbestemd, groeien. Wij zijn gecertificeerd als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

Volgens ons is eigendom de beste vorm van beschermen en beheren, zo proberen we de bijzondere Limburgse natuur, inclusief het bijbehorende erfgoed, veilig te stellen voor de toekomst. Door zoveel mogelijk natuurgebieden aan te kopen die in de buurt van onze terreinen liggen en deze aan elkaar te verbinden proberen we robuuste natuurterreinen te vormen. Naast aankoop focussen we ons op het uitgekiend beheren van onze terreinen. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd zodat ze niet verbossen. In verval geraakte monumenten proberen we in ere te herstellen. In natuurontwikkelingsgebieden laten we de natuur juist zoveel mogelijk zijn gang gaan, zo kunnen natuurlijke processen optimaal tot ontwikkeling komen.

Natuur beschermen kunnen we niet alleen, gelukkig ontvangen veel hulp van partners, bedrijven, vrijwilligers en natuurlijk onze Beschermers. Maar ook door goed samen te werken met overheden, waterschappen en agrariërs proberen we om de Limburgse natuur in al zijn diversiteit te behouden.

 

Missie

Het Limburgs Landschap zorgt voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg, ook voor de generaties na ons.

Visie

Het Limburgs Landschap beschermt waardevolle landschappen met de bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden door ze aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren. Die ensembles met hun natuurlijke rijkdom vertellen het verhaal van Limburg en vormen mede de Limburgse identiteit. Het Limburgs Landschap vindt het belangrijk dat mensen dit kunnen beleven en stelt daarom deze gebieden open en geeft onze gebouwen een passende herbestemming. We zoeken de samenwerking met iedereen die bij wil dragen aan onze missie. Zo dragen we bij aan een provincie waar het goed leven, wonen en werken is.

LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van alle provinciale Landschappen (dus ook die van Het Limburgs Landschap) en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op landelijk niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

 

Team

Het team van Het Limburgs Landschap, waaronder ook de medewerkers van Kasteeltuinen Arcen vallen, werkt elke dag hard om die unieke Limburgse natuur te beschermen. Gelukkig worden we hierbij ondersteund door honderden vrijwilligers. Kijk voor een overzicht van ons team in het jaarverslag.

Raad van Toezicht

Het Limburgs Landschap wordt bestuurd door directeur-bestuurder Wilfred Alblas, waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun inzet.

Mr. W. T.M (Wendy) Raab, voorzitter
Mr. P.J.J.M. (Els) van der Tempel-Kloosterman
Mw. C.J.F. (Chantal) de Rijk-Bex, vice-voorzitter
Ir. A.J.E.J. (Toine) van Casteren
Ir. R.E. (Ruud) Claessen
Ir. J.H. (Hans) Heijnen
Mr. H.H.B. (Herm) Lamers

Raad van Advies

Drs. F.G.J.M. Beckers
Drs. H.F.M. Evers
P.C.M. Freij
H.G.J. Gipmans
Drs. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn
A.L.J. Houtappels
Dr. J.J. de Jong
T. Kaan
Ir. M.A.A.M Mulders
Drs. F.G.M. Scheijmans
Dr. J.J. Schrijen
Mr. R.L.J. Stevens

Ondernemingsraad

Lia Oosterwijk, voorzitter
Daan Bouten, secretaris
Juul Hollman, penningmeester
Frank Ewalds, vice-voorzitter
Ramon Berkers
Twan Versteegen

Beheercommissie

Dr. ir. H. H. Tolkamp, voorzitter
Ing. C.A.M. van Seggelen, secretaris
Dr. R. Bobbink
Dr. A. van den Burg
J.T. Hermans
Drs. H. Kossen
Prof. dr. L.P.M. Lamers
Dr. H. de Mars
Ir. A.H. Ovaa
Prof. dr. J. Roelofs
Dr. Ir. N.A.C. Smits
Prof. dr. ir. M.F. Wallis de Vries

Erfgoedcommissie

G. van der Varst, voorzitter
Ing. R.H.M. Gerats, secretaris
Ir. R. Brouwers
E.E.L.M. Staal
Dr. M.P.C.P. Paulissen
Drs. J.A.M. Roymans
Mr. J.L.M. van Susante
Ir. P. Verhoeff
Drs. A.M. Vos (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), agendalid
P.F.G.M. Vleugels (provincie Limburg), agendalid

Redactie kwartaalblad

Drs. W.F.G. Alblas, voorzitter
H.W.G. Heijligers, eindredacteur
Ing. B. Van der Linden
E.E.L.M. Staal
A.A.F.M. Urlings