default-header
HomeWat wij doenOrganisatie

Organisatie

In 1931 waren er plannen om de Boshuizerbergen bij Venray te ontginnen, deze plannen vormden de aanleiding voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. Sindsdien hebben we als stichting een flinke groei doorgemaakt. Net na de oorlog kon Château Neercanne aangekocht en gerestaureerd worden. Ook konden de Bemelerberg, het Sarsven en het orchideeënrijke Geuldal inclusief vakwerkhuizen aangekocht worden. Landgoed De Hamert werd door aankoop gered van een ontginning en legde later de basis voor Nationaal Park De Maasduinen. Inmiddels beheren we meer dan 9000 hectare en blijft het aantal monumentale gebouwen dat door de Stichting is verworven, gerestaureerd en herbestemd, groeien. Wij zijn een gecertificeerde natuurbeheerder en worden erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

Organisatie

Volgens ons is eigendom de beste vorm van beschermen en beheren, zo proberen we de bijzondere Limburgse natuur, inclusief het bijbehorende erfgoed, veilig te stellen voor de toekomst. Door zoveel mogelijk natuurgebieden aan te kopen die in de buurt van onze terreinen liggen en deze aan elkaar te verbinden proberen we robuuste natuurterreinen te vormen. Naast aankoop focussen we ons op het uitgekiend beheren van onze terreinen. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd zodat ze niet verbossen. In verval geraakte monumenten proberen we in ere te herstellen. In natuurontwikkelingsgebieden laten we de natuur juist zoveel mogelijk zijn gang gaan, zo kunnen natuurlijke processen optimaal tot ontwikkeling komen. Natuur beschermen kunnen we niet alleen, gelukkig ontvangen veel hulp van partners, bedrijven, vrijwilligers en natuurlijk onze Beschermers.

Organisatie

Maar ook door goed samen te werken met overheden, waterschappen en agrariërs proberen we om de Limburgse natuur in al zijn diversiteit te behouden.

Missie

Het Limburgs Landschap zorgt voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg, ook voor de generaties na ons.

Visie

Wij beschermen waardevolle landschappen met de bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden. Die ensembles met hun natuurlijke rijkdom vertellen het verhaal van Limburg en vormen mede de Limburgse identiteit

Organisatie

We beschermen ze enerzijds door ze zelf aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren en anderzijds door vrijwilligers te ondersteunen in het beheer op gronden van derden. We vinden het belangrijk dat mensen het landschap kunnen beleven en stellen daarom onze gebieden open en geven onze gebouwen een passende herbestemming. We zoeken de samenwerking met iedereen die bij wil dragen aan onze missie. Door het versterken van de band die mensen met hun omgeving hebben creëren we draagvlak voor een mooi landschap.  Zo dragen we bij aan een provincie waar het goed leven, wonen en werken is.

LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van alle provinciale Landschappen (dus ook die van Het Limburgs Landschap) en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op landelijk niveau.

Organisatie

Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Team

Het team van Het Limburgs Landschap, waaronder ook de medewerkers van Kasteeltuinen Arcen vallen, werkt elke dag hard om die unieke Limburgse natuur te beschermen. Gelukkig worden we hierbij ondersteund door honderden vrijwilligers. Kijk voor een overzicht van ons team in het jaarverslag.

Ons team versterken? Bekijk hier onze vacatures
Organisatie
Raad van Toezicht

Het Limburgs Landschap wordt bestuurd door directeur-bestuurder Wilfred Alblas, waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun inzet.

Mr. H.H.B. (Herm) Lamers – Voorzitter
Mw. A.J.G.J (Anita) Wetterhahn
Ir. mr. R.E. (Ruud) Claessen
Mw. drs. H.L.H.M. (Hedwig) Darley
Ir. J.H. (Hans) Heijnen
Mr. I.P. (Pascal) Visée
Ing. E.W.G. (Tessa) van den Broek

Behalve een Raad van Toezicht heeft Het Limburgs Landschap een actieve ondernemersraad, een Raad van Advies, een Beheercommissie, een Erfgoedcommissie en de redactie van ons kwartaalblad. Klik hier voor de leden van de diverse raden en commissies.

Organisatie