default-header
HomeMeehelpenNalaten

Nalaten

Nalaten

Het Limburgs Landschap kan haar werk uitvoeren dankzij de steun van velen. Een onderdeel van die steun bestaat uit nalatenschappen. Niet altijd een makkelijk onderwerp, maar wel goed om daar al in een vroeg stadium over na te denken.

Laat je idealen voortleven

Het Limburgs Landschap kan dankzij nalatenschappen natuur aankopen en gebieden herstellen zodat zeldzame soorten een veilige plek kunnen vinden. Ook voor aankoop en restauratie van monumenten  krijgen we gelukkig  hulp via nalatenschappen.

Ook als u er niet meer bent, kunt u dus iets blijvends betekenen voor Limburg. Bij nalatenschappen aan Het Limburgs Landschap gelden fiscale voordelen, zoals volledige vrijstelling van de successierechten. U kunt Het Limburgs Landschap benoemen als enig erfgenaam, als mede-erfgenaam of als legataris. Neem bij vragen gerust contact op met mevrouw Beijer via c.beijer@limburgs-landschap.nl of 077 4737572.