default-header
HomeMeehelpenNalaten

Nalaten

Bij de natuur hoort ook dat het leven eindig is. Daaraan denken schuiven we vaak voor ons uit en dat is begrijpelijk, toch is het verstandig om tijdig na te denken over wat u wilt wat er gebeurt met de zaken die voor u belangrijk zijn. Dat kunnen ook bijzondere plekken zijn waar u goede herinneringen aan heeft. Door het zelf tijdig goed te regelen weet u dat uw nalatenschap terecht komt bij de organisaties en doelen die uw voorkeur hebben. Het Limburgs Landschap kan bijzondere projecten doen dankzij schenkingen en legaten, zo is uw dan nalatenschap een toegift op het leven. U kunt Het Limburgs Landschap benoemen als enig erfgenaam, als mede-erfgenaam of haar werk steunen met een legaat. Wilt u zich eens oriënteren? Onze collega mevrouw Beijer kan u daarover informeren. De door u gekozen notaris maakt aansluitend alles in orde.

Laat uw idealen voortleven

U kunt zelf bepalen waar uw erfenis of legaat aan besteed wordt. Een speciaal natuurgebied van Het Limburgs Landschap, een monument, of de veiligstelling van natuur door aankoop. Wilt u dat uw nalatenschap geheel ten goede komt aan het veiligstellen van natuur? Dat kan, want er is een speciaal fonds voor de aankoop van natuur, het Quercus aankoopfonds van Het Limburgs Landschap.

Heeft u andere specifieke wensen of vragen? Neem dan gerust contact op met mevrouw Beijer via c.beijer@limburgs-landschap.nl of 077-4737572.

Vrijstelling van belasting

Als erkend ‘goed doel’ heeft Het Limburgs Landschap de ANBI-status van de Belastingdienst gekregen. Over een nalatenschap aan Het Limburgs Landschap is daarom geen schenk- of erfbelasting verschuldigd, vroeger ook wel bekend als successierechten. Het gehele bedrag van een legaat of erfenis komt zo ten goede aan de natuurgebieden of monumenten die u belangrijk vindt.

 

Het Limburgs Landschap onderschrijft de Code Nalaten Goede Doelen.