default-header
HomeMeehelpenSchenken

Schenken

Schenken

Wij zetten ons elke dag in om de mooiste plekken van Limburg te beschermen en te behouden. Helpt u ons mee?

Een gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, mits deze meer dan 1% en niet meer dan 10% bedraagt van uw totale inkomen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw persoonlijk inkomen en/of vermogen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar.

ANBI

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in aftrek kunt brengen op het belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen

Waardevolle natuur en monumenten beheren en beschermen doen we voor  de lange termijn. Wij zijn u dankbaar als we voor langere tijd op uw steun mogen rekenen. Een periodieke schenking heeft ook fiscale voordelen. Indien u gedurende tenminste 5 jaar met minimaal € 50 per jaar Het Limburgs Landschap steunt, kunt u de schenking bij uw belastingaangifte volledig aftrekken van uw inkomsten. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen en opsturen naar Het Limburgs Landschap.

Meer weten?

Voor vragen over giften, schenken en/of nalaten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Beijer via c.beijer@limburgs-landschap.nl of 077 4737572.

Giften

Wij zijn blij met elke gift, groot of klein. Giften kunt u overmaken NL 63 ABNA 04 8407 4628 ten name van Stichting het Limburgs Landschap met vermelding ‘gift’ of de bestemming die u aan uw gift wilt geven.

 

Download hier het formulier voor periodieke schenkingen
Download hier het formulier voor een betalingsvolmacht voor een periodieke gift in geld