default-header
Home Het Limburgs Landschap is gecertificeerd Natuurbeheerder

Het Limburgs Landschap is gecertificeerd Natuurbeheerder

De natuurgebieden van het Limburgs Landschap zijn gewaardeerde terreinen waar een keur aan planten- en diersoorten hun leefgebied vinden en waar mensen het hele jaar door van kunnen genieten. Bij het beheer van onze gebieden komt veel kijken en daarbij worden we gelukkig van diverse kanten ondersteund.  In totaal heeft het Limburgs Landschap ca. 9300 ha grond in eigendom en beheer. Voor ca. 7500 ha hiervan ontvangen wij vanuit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van de Provincie Limburg een vergoeding voor een deel van de kosten die we maken.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen we aan diverse voorwaarden te voldoen. Deze zijn omschreven in het door de provincie vastgestelde programma van eisen certificering voor natuurbeheerders. Het Limburgs Landschap heeft in lijn daarmee een Kwaliteitshandboek Natuurbeheer opgesteld, dat is goedgekeurd. Daarin zijn zaken vastgelegd als vaste procedures voor de administratie van eigendommen, hoe tot afwegingen in het beheer en doelstellingen wordt gekomen op basis van gebiedskennis en monitoringsgegevens, maar ook hoe het beheer intern geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

De kern van onze kwaliteitszorg wordt gevormd door:

  • Een goede administratieve organisatie, waardoor b.v. voor alle medewerkers duidelijk is waar onze gebieden liggen, en welke doelen we daar nastreven;
  • Een beheerplan voor elk natuurgebied met een looptijd van 10 jaar, waarbij de herziening gepaard gaat met een evaluatie van de ervaringen uit de voorgaande periode.
  • Deskundige medewerkers die de gebieden kennen, en kennis hebben van ecologie, terreinbeheer en de in onze gebieden voorkomende soorten;
  • Twee keer per jaar een evaluatie van het uitgevoerde beheer in alle gebieden.

Elke drie jaar vindt er een externe audit plaats door een onafhankelijke door de provincies benoemde auditcommissie. Die controleert of Het Limburgs Landschap op de goede wijze uitvoering geeft aan de afgesproken kwaliteitszorg van het natuurbeheer. De meest recente audit van december 2023 heeft op 23 februari 2024 geresulteerd in een verlenging van het certificaat. Hiermee zijn we sinds de start van dit systeem onafgebroken in het bezit van het certificaat Natuurbeheer.

 

Het Limburgs Landschap is gecertificeerd Natuurbeheerder