default-header
Home Het Limburgs Landschap is een professionele organisatie voor monumentenbehoud

Het Limburgs Landschap is een professionele organisatie voor monumentenbehoud

Dit zijn organisaties met meer dan 20 Rijksmonumenten in eigendom die deze aantoonbaar op professionele wijze in stand houden. De POM-status biedt ons voordelen bij de aanvraag en administratieve afhandeling van instandhoudingssubsidies. Dat is belangrijk omdat we een vangnet-functie hebben, waardoor we verschillende onrendabele monumenten in stand moeten houden. Ook voelen we ons hierdoor gesterkt om bijzondere uitdagingen aan te gaan, zoals het restaureren van sterk vervallen monumenten waar weinigen aan zouden durven beginnen.

De Inspectie overheidsinformatie en erfgoed houdt toezicht of POM-organisaties na verloop van tijd nog steeds voldoen aan de criteria. Daarbij wordt getoetst op concrete normen. Hieronder zijn die samengevat, waarbij is aangegeven wat de situatie is bij het Limburgs Landschap. Het Limburgs Landschap heeft 64 rijksmonumenten (monumentennummers) en 5 gemeentelijke monumenten in eigendom. De zorg voor het monumentaal erfgoed is verankerd in onze statuten.

 

Het Limburgs Landschap is een professionele organisatie voor monumentenbehoud
De oostvleugel van Nieuw Ehrenstein was ernstig vervallen
Het Limburgs Landschap is een professionele organisatie voor monumentenbehoud
Nu is het een gezellige brasserie
Het Limburgs Landschap is een professionele organisatie voor monumentenbehoud
Vrijwilligers aan het werk bij kasteelruïne Bleijenbeek

Wij geven de zorg voor onze monumenten professionele aandacht. Dit doen we met de volgende uitgangspunten:

 • We kennen ons bezit, de omgeving en de gebruikers;
 • We zorgen voor de juiste kennis en kunde in ons eigen team, of betrekken die bij externe adviseurs en uitvoerders;
 • We zorgen voor voldoende financiële middelen om onze gebouwen goed te kunnen blijven onderhouden (zie ons jaarverslag);
 • We beperken risico’s;
 • We organiseren restauraties zorgvuldig;
 • We organiseren het onderhoud planmatig;
 • We laten externen toezien op de staat van onderhoud;
 • We leggen wat we doen goed vast.

Bij POM-organisaties dient minstens de helft van het aantal rijksmonumenten in beheer een goede staat van onderhoud te hebben. Over de staat van onderhoud van onze gebouwen brengt de onafhankelijke Monumentenwacht regelmatig rapport uit. Hier uit blijkt dat ruim 80% van onze monumenten in goede staat van onderhoud is. Bij monumenten die niet in goede staat van onderhoud zijn betreft het doorgaans delen van monumenten of recent verworven panden waarvoor we een grotere restauratie in voorbereiding hebben. De afgelopen jaren betrof dit bijvoorbeeld Nieuw Ehrenstein en de Grathemer Molen.

Als POM-organisatie kijken we breder dan ons eigen gebouwenbezit.

 • We delen onze ervaringen met zaken als het materiaalgebruik, restauratietechniek en verduurzaming met andere monumenteneigenaren;
 • We dragen bij aan de samenwerking met erfgoedorganisaties, en zijn onder andere medeoprichter van de Coöperatie Erfgoed Limburg, lid van de Molenadviesraad, lid van de werkgroep Watermolenbiotopen van de Limburgse Molenstichting, en lid van de Federatie Instandhouding Monumenten;
 • We stellen onze monumenten zo veel mogelijk open zodat iedereen kennis kan nemen van het erfgoed, de wijze van restaureren en het onderhoud. Op basis van bouwhistorische onderzoeken maken we mooie bladerboeken waarmee de beschikbare informatie op een publieksvriendelijke manier met bijvoorbeeld gasten van de vakantiewoningen kunnen delen. Benieuwd naar enkele cultuur- en bouwhistorische onderzoeken? Hieronder kunt u een aantal volledige onderzoeken lezen.

Klik hier om te lezen
Klik hier om te lezen
Klik hier om te lezen