default-header
Home CBF keurmerk voor goede doelen

CBF keurmerk voor goede doelen

Stichting Het Limburgs Landschap mag het CBF-keurmerk voor goede doelen voeren. Het CBF controleert goede doelen en beoordeelt het bestuur en beleid, de inkomsten, de uitgaven en of hier een duidelijk verslag van wordt uitgebracht. Hierover wordt een CBF Erkenningsrapport gepubliceerd. Alleen organisaties die aan alle criteria voldoen ontvangen dit keurmerk.

Stichting het Limburgs Landschap is ook een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Het Limburgs Landschap aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en nalatenschappen vrij zijn van successierechten.

Open het CBF Erkenningsrapport