default-header
HomeNatuurgebiedenDorperheide

Dorperheide

Ten noordoosten van Arcen ligt een complex van zand- en grindplassen met daar omheen een aantal naald- en loofbospercelen. De natuurvriendelijke inrichting van een aantal plassen met moerassige oevers en rietzones biedt voor tal van soorten een leef- en rustgebied. Steltlopers op doortrek rusten er uit, heidelibellen planten zich er voort en kleine karekieten broeden in het riet. Het gebied vormt een belangrijke schakel tussen het noordelijk gelegen Landgoed De Hamert en het zuidelijk gelegen Landgoed Arcen.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes.