default-header
HomeNatuurgebiedenGennepse Hei

Gennepse Hei

In de gemeente Gennep ligt het noordelijkste deelgebied van de Maasduinen. Op de Gennepse Hei lag van oudsher een instelling voor mensen met een beperking, die er in het bos woonden, revalideerden en werkten. In de afgelopen jaren is een deel van de gebouwen ontmanteld en afgebroken en er heeft nieuwbouw plaats gevonden. Per saldo kwam er meer ruimte voor natuur. Stichting Dichterbij heeft een deel van het terrein overgedragen aan Het Limburgs Landschap. Wandelpaden leiden u door het bos dat overwegend bestaat uit eiken en langs het enige ven dat het gebied rijk is.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes.