default-header
HomeNatuurgebiedenIn den Horsten

In den Horsten

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is In den Horsten.

Tussen Kessel en Baarlo, tegen de Napoleonsbaan aan, liggen twee kleine bosjes die tezamen bijna twee hectare groot zijn. Het zuidelijke deel bestaat uit opgaand bos met verspreid staande grove dennen, eiken, elzen en een rijke onderlaag van struiken. De bomen in het noordelijke deel zijn deels afgezet en daar komt nu massaal bosopslag omhoog. Beide percelen vormen een waardevol landschapselement en worden als bos gehandhaafd.