default-header

Ingendael

Waar nu het natuurgebied Ingendael ligt, groeiden 25 jaar geleden nog aardappelen en bieten. Na aankoop in 1996 van dit gebied is de ontwikkeling van een natuurlijk beekdallandschap ingezet. Dankzij begrazing met Galloway-runderen en Konikpaarden is een ruig en gevarieerd terrein ontstaan. Grotendeels open, maar op allerlei plekken is ook meidoornstruweel te zien. Aan de noordzijde ligt een laagte die zich tot een moeras heeft ontwikkeld. U mag overal in het gebied komen, een mooi voorbeeld van struinnatuur.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Bekijk hier de klimaatwandeling door Ingendael
Beneden Geuldal

Het benedenstroomse deel van de Geul is gelegen tussen Valkenburg aan de Geul en Itteren. Langs dit deel van de Geul heeft Het Limburgs Landschap een aantal natuurgebieden in beheer. De aan elkaar grenzende gebieden De Dellen-Meerssenerbroek-Curfsgroeve en Ingendael-Bergse Heide-Meertensgroeve, beide circa 200 hectare groot, zijn de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Zuid Limburg die Het Limburgs Landschap beheert. Een deel van het Geuldal is Natura 2000-gebied en heeft de hoogste Europese beschermingsstatus.