default-header
HomeNatuurgebiedenKievitsloop

Kievitsloop

De Kievitsloop, ook wel Kievitsbeek genoemd, loopt vanaf de Zuid-Willemsvaart in westelijke richting. Voor het merendeel is het een kaarsrechte ‘beek’, stromend door intensief landbouwgebied. Het deel dat Het Limburgs Landschap beheert, is aan weerszijden omzoomd met struweel en jong bos waarin wilg domineert. Aan beide kanten van de Kievitsloop liggen er over een lengte van circa 700 meter vochtige graslanden. Ter hoogte van het Noord-Brabantse grensgehucht Hutten is de beek verbreed tot een aantal visvijvers. Verder westelijk komt de Kievitsloop uit in de Vloedlossing die dwars door een deel van het Weerterbos loopt. Vanaf de onverharde wegen Dertiensedijk en Kievitdijk die parallel aan de Kievitsloop liggen, is het gebied goed te overzien.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden