default-header
HomeNatuurgebiedenMaasplassen

Maasplassen

Achter de gebiedsnaam ‘Maasplassen’ schuilt een keur aan gebieden met een totale oppervlakte van ruim 750 hectare. De Maasplassen zijn een combinatie van (diepe) ontgrindingsplassen, bloemrijke graslanden en dijken en ondiepere plasjes met plaatselijk rijk begroeide oevers. De plassen hebben een belangrijke ecologische functie, met name als doortrek- en overwinteringsgebied van watervogels. Oevers zijn in trek bij allerlei libellensoorten. Op de meeste plassen kan gevaren worden. De graslanden zijn allemaal goed toegankelijk via een stelsel van wandelpaadjes en op veel plekken nodigen we u uit door het gebied te struinen. Uiteraard altijd met respect voor plant en dier. Een prima uitvalsbasis om het gebied te verkennen is onze fraaie vakantiewoning Huisje Merum in Herten.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden