default-header
HomeNatuurgebiedenMeerssenerbroek

Meerssenerbroek

Tussen Meerssen en de Geul liggen laag gelegen natte gronden. Van oudsher is het een overstromingsgebied van de Geul. Het woordje ‘broek’ refereert aan de natte omstandigheden. Na aankoop van landbouwgronden in het midden van de negentiger jaren van de 20e eeuw en beëindiging van de agrarische activiteiten ontstond er spontaan bos. Momenteel ontwikkelt het nog jonge bos zich in volle omvang en wanneer de Geul veel water af moet voeren, mag het Meerssenerbroek weer overstromen.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Beneden Geuldal

Het benedenstroomse deel van de Geul is gelegen tussen Valkenburg aan de Geul en Itteren. Langs dit deel van de Geul heeft Het Limburgs Landschap een aantal natuurgebieden in beheer. De aan elkaar grenzende gebieden De Dellen-Meerssenerbroek-Curfsgroeve en Ingendael-Bergse Heide-Meertensgroeve, beide circa 200 hectare groot, zijn de grootste aaneengesloten natuurgebieden in ZuidLimburg die Het Limburgs Landschap beheert.