default-header
HomeNatuurgebiedenRoeventerpeel, Schoorkuilen en Kwegt

Roeventerpeel, Schoorkuilen en Kwegt

De vencomplexen Roeventerpeel, Schoorkuilen en de Kwegt zijn allemaal recent hersteld. In de 20e eeuw waren ze ontwaterd en deels dichtgeschoven met grond. Het werd deels landbouwgrond; een ander deel was daarvoor te zandig en bleef braak liggen. Er bleek echter een weg terug. Veel geduld, ingewikkelde herstelprojecten en samenwerking met tal van partijen hebben tot een spectaculair herstel van de vennen geleid. Of in de toekomst ook een aantal van de verdwenen soorten, zoals zomerschroeforchis en kranskarwij, alsnog terugkomt, is zeer de vraag. Het zou dan in elk geval een bijzondere kroon op het werk zijn.

 

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Peelvennen

Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel vanuit en zijn in beheer bij Het Limburgs Landschap. De met elkaar in verbinding staande vencomplexen herbergen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora en de vennen zijn belangrijk voor libellen, water- en moerasvogels. Een deel van het gebied heeft dan ook de hoogste Europese beschermingsstatus: Natura 2000-gebied.