default-header
HomeNatuurgebiedenSchelkensbeek

Schelkensbeek

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is Schelkensbeek.

Dit gebied ten noorden van Reuver met een oppervlakte van bijna negen hectare bestaat uit lange smalle bosstroken en singels, deels lopend langs de Schelkensbeek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Zomereik is de hoofdboomsoort met hier en daar een menging van grove dennen en andere loofboomsoorten. In de ondergroei staan naast eik ook berk, lijsterbes en vlier. Ondanks de intensieve boomteelt op de akkers in het gebied geven de singels en bosstroken het geheel een fraai kleinschalig karakter waar allerlei struweelvogels zoals geelgors, spotvogel en grasmus van profiteren.