default-header
HomeAangesloten GroepenStichting Groen Hart Leudal

Stichting Groen Hart Leudal

Groen Hart Leudal is opgericht op 22 december 2014 en is de verzelfstandigde voortzetting van de groep vrijwilligers die voordien werden aangestuurd door medewerkers van de Gemeente Leudal. Groen Hart Leudal is één van de gebruikersgroepen die het Bezoekerscentrum Leudal als domicilie hebben, van waaruit het zijn activiteiten ontplooit. Groen Hart Leudal heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor natuur, landschap en cultureel erfgoed van de gemeente Leudal en omgeving, in de meest uitgebreide zin.

Wij proberen dat doel te bereiken, in hoofdzaak, door:

  • promotie van de recreatieve en toeristische mogelijkheden;
  • kennis- en informatiecentrum te zijn;
  • gebiedsgerichte informatie geven;
  • organiseren van excursies voor particulieren en groepen;
  • organiseren van activiteiten voor de jeugd in de basisschoolleeftijd;
  • het geven van gastlessen op scholen voor primair onderwijs;
  • het bevorderen duurzaamheid