default-header
HomeAangesloten GroepenStichting Landschap Horst aan de Maas

Stichting Landschap Horst aan de Maas

Stichting Landschap Horst aan de Maas is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit 120 vrijwilligers, die samen met haar groene partnerorganisaties werkt aan verhoging van de kwaliteit van landschap en natuur en de beleving ervan. Wij staan voor een herkenbaar landschap waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Onze hoofdactiviteiten zijn: uitvoeren beplantingsregelingen voor erven en percelen, uitvoeren projecten voor behoud en versterken van elementen met cultuurhistorische waarde in het landschap. Verder verzorgen wij cursussen en werkdagen voor jongeren, volwassenen en vrijwilligers. Ook beheren wij waardevolle landschappelijke elementen met inzet van de hakhoutbrigade. Een van onze andere activiteiten is de ontwikkeling en het beheer van recreatieve routestructuren in Horst aan de Maas zoals het wandelnetwerk, ruiter- en mennetwerk en thematische fietsroutes.

Wij werken gemeente breed, denken proactief mee bij planontwikkeling en zijn vooral gericht op uitvoering waarbij wij als koepelorganisatie onze partnerorganisaties en lokale werkgroepen maximaal proberen te faciliteren.