default-header
HomeActiviteitenKoelbroek

Koelbroek

  • Datum 29 november 2023
  • Locatie Parkeerplaats aan de Buelterstraat
    Koelbroekweg 5927 NL Blerick
    Navigeer je route

Het Koelbroek is een moerasgebied dat is ontstaan uit een maasmeander en dateert uit de laatste ijstijd. Men kent het als een vrij ongerept en natuurwetenschappelijk zeer waardevol natuurgebied, met een grote variatie in flora en fauna.

Dwars door dit gebied stroomde de Everlose Beek. Deze beek is in de twintiger jaren van de vorige eeuw gegraven ten behoeve van de landbouw. Aan de oostzijde van het Koelbroek ligt, nog duidelijk zichtbaar in het landschap, de onvoltooide Noordervaart. In 2016 is de Everlose Beek verlegd. Sindsdien stroomt hij door het kanaal van Napoleon, waardoor het Koelbroek weer volledig afhankelijk wordt van kwelwater (grondwater) en regenwater. Hierdoor neemt de variatie aan flora en fauna toe.

De voormalige stortplaats van de gemeente Venlo is destijds opnieuw ingericht. Bijzonder hier is de uitkijktoren die ook bezocht wordt tijdens deze rondwandeling.

De tocht duurt ongeveer 2 uur en start om 13:30 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.

Koelbroek