default-header
HomeNieuwsOproep van maatschappelijke organisaties: overheid koop grond! 

Oproep van maatschappelijke organisaties: overheid koop grond! 

maandag 13 november 2023

Om Nederland klaar te maken voor de toekomst staan we voor een heleboel uitdagingen waaraan gewerkt moet worden. Denk aan een duurzame landbouw waarin boeren perspectief hebben en ook de natuur kan floreren. En aan een land waar ruimte is voor vogels en andere dieren en waarin ook plek is voor mensen om in een groene omgeving te ontspannen. De afgelopen jaren zijn er heel wat plannen gepresenteerd en omarmd (denk aan het Aanvalsplan Grutto of de bossenstrategie) door de overheid om Nederland inderdaad toekomstbestendiger te maken, maar er wordt nog geen enkele voortgang geboekt. Vooralsnog blijven de (overheids)plannen voor de landbouwtransitie, natuurherstel en groen bij de stad bij nutteloze papierstapels en prachtige idealen. Want om deze plannen uit te voeren is grond nodig. Veel grond. En die grond is er niet.

Koop grond

Daarom wordt, op initiatief van Vogelbescherming Nederland, door acht maatschappelijke organisaties, de politiek opgeroepen om deze stilstand te doorbreken. Dat kan als de overheid voortvarend grond aan gaat kopen. Jaarlijks stoppen er namelijk tal van melkveehouders. Door gebruik te maken van het zogenaamde voorkeursrecht kan de overheid een deel van die grond tegen de marktwaarde kopen. Vervolgens kan die grond worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Precies die opgaven die Nederland het hoofd moet bieden. Dit biedt boeren die een natuurvriendelijk bedrijf willen starten de mogelijkheid grond aan te kopen (onder voorwaarden) voor een lagere grondprijs zodat het rendabel voor hen wordt.

100.000 ha voor 5 miljard

De maatschappelijke organisaties hebben berekend dat er in vijf jaar tijd circa 100.000 hectare grond beschikbaar komt. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. Dat klinkt als veel geld, maar dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard die het huidige demissionaire kabinet had uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De maatschappelijke organisaties hopen dat voldoende politieke partijen de oproep overnemen, zodat welke coalitie er straks ook komt, deze kiest voor deze grondige aanpak.

Deze oproep wordt ondersteund door: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, De Natuur en Milieufederaties, Natuur&Milieu, SoortenNL, Transitiecoalitie Voedsel, IVN Natuureducatie.

Lees de gehele grondoproep