default-header

Langhout

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is Langhout.

Ten zuidwesten van Maasbree kent het landschap een kleinschalig karakter. Bosjes, houtwallen, braamstruwelen en hooilanden wisselen elkaar af. Het Limburgs Landschap heeft hier 16 hectare in beheer. De kern bestaat uit goed ontwikkeld nat elzenbroekbos en aan de drogere randen eikenberkenbos. De natte kern is erg moeilijk doordringbaar, maar de beter bereikbare randen zijn ook de moeite waard. Het is juist daar dat u vanaf de openbare weg het gevarieerde karakter van het kleinschalige landschap goed kunt zien. De elzen zijn erg in trek als nestboom (holten) en voedselboom. Met name sijzen zijn dol op de zaadjes die in de zwarte elzenproppen zitten.