default-header
HomeNatuurgebiedenAan de Bergen

Aan de Bergen

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is Aan de Bergen.

Het gebied bestaat uit vier percelen naaldbos met een totale oppervlakte van ruim tien hectare, die dankzij een schenking in beheer bij Het Limburgs Landschap zijn gekomen. Het bos maakt onderdeel uit van een groter landschappelijk geheel bestaande uit agrarisch gebied en tal van verspreid liggende kleine bospercelen. Die van Het Limburgs Landschap bestaan uit grove dennen met een bewoonde dassenburcht. Het beheer is erop gericht om de Amerikaanse vogelkers in de ondergroei terug te dringen ten gunste van inheemse struikvormers zoals inlandse vogelkers, lijsterbes en vuilboom.