default-header
HomeNatuurgebiedenAerwinkel – Voorsterveld

Aerwinkel – Voorsterveld

Ten westen van Posterholt, ingeklemd tussen de oude Vlootbeek en de Oude Heinsbergweg-Tigchelsweg, ligt een 13 hectare groot graslandgebied met de omgelegde Vlootbeek. Ogenschijnlijk geen gebied met een rijkdom aan natuurwaarden. Toch is het (in potentie) een Limburgs paradepaardje waar de inrichting en het beheer grotendeels zijn afgestemd op één soort, het donker pimpernelblauwtje. De soort komt in Nederland alleen in deze regio voor, alle reden om deze dagvlinder veel aandacht te geven. Vanwege de kwetsbaarheid kunnen we het gebied helaas niet openstellen voor publiek. Dat neemt niet weg dat we u graag kennis laten maken met deze heel bijzonder dagvlinder. Daarnaast beheert Het Limburgs Landschap bij Aerwinkel, aan de zuidwestzijde van het Munningsbosch, bijna 17 hectare bos.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Vlootbeekdal

De Vlootbeek ontspringt in de Duitse grensgemeente Heinsberg. Bij Posterholt komt hij Nederland binnen en vervolgt zijn weg over 17,5 kilometer door Midden-Limburg om ter hoogte van Linne in de Maas uit te komen. Op enkele plekken, zoals bij Het Sweeltje, heeft de Vlootbeek een natuurlijke loop. Voor het merendeel is de Vlootbeek echter gegraven. Voor Het Limburgs Landschap is het een belangrijke beek want ruim 500 hectare ligt aan of in de nabijheid van deze waterloop.