default-header
HomeNatuurgebiedenBeesels Broek

Beesels Broek

Tussen Beesel en de autosnelweg A73 ligt in een oude Maasarm het Beesels Broek. Samen met Staatsbosbeheer, eveneens eigenaar van een deel van het natuurgebied, wordt ongeveer 80 hectare elzen- en populierenbos, afgewisseld met kleine vochtige graslandpercelen, beheerd. Voor bijna 50 hectare is Het Limburgs Landschap verantwoordelijk. In de afgelopen jaren zijn hydrologische maatregelen genomen om de negatieve effecten van verdroging tegen te gaan. De kern van het gebied is erg nat en moeilijk bereikbaar. Wel kunt u het gebied prima verkennen vanaf de diverse wegen die door en om het gebied lopen.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden