default-header
HomeNatuurgebiedenBoshuizerbergen

Boshuizerbergen

Dé kern van de Boshuizerbergen is het jeneverbessenbos. Met meer dan 4.000 exemplaren is dit het grootste jeneverbessenstruweel van Zuid-Nederland. Daarom omheen ligt een schil van circa 200 hectare overwegend bestaande uit aangeplant naaldbos, waar door bosbeheer gewerkt wordt aan meer variatie met loofhout. Op enkele plekken komt nog actief stuifzand voor. Aan de noordzijde gaat het bos over in laaggelegen vochtige weilanden, Op den Buus genaamd. De Boshuizerbergen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden