default-header
HomeNatuurgebiedenBulkemsbroek

Bulkemsbroek

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is het Bulkemsbroek.

Met ‘broek’ in de naam weet u hoe laat het is. Het is moeras en vaak moeilijk begaanbaar. Het laatste gaat niet helemaal op in het Bulkemsbroek. Een smal verhard pad loopt vanaf Simpelveld naar het gebied toe en na het oversteken van de Oude Molenstraat loopt u dóór het kleine moerasgebied. Soms lijkt het wel of het gebied zijn kwaliteiten niet wil laten zien. Door goed te kijken op de juiste momenten geeft het gebied zijn geheimen prijs. Het moerasbos bestaat uit een door kwel gevoed elzenbroekbos met enkele kenmerkende plantensoorten. In het vroege voorjaar bloeien dotterbloemen er uitbundig. Langs de Oude Molenstraat ligt een hooilandje dat in het late voorjaar roze kleurt van de echte koekoeksbloemen.