default-header

De Dellen

Ingeklemd tussen de Geul, de Curfsgroeve en agrarisch gebied ligt het bosgebied De Dellen. Het zuidelijke deel heeft ook een functie als militair oefenterrein en is daarom eigendom van het Ministerie van Defensie. Het gebied wordt integraal door een kudde Gallowayrunderen begraasd. Op een klein graslandje én het open deel van het oefenterrein na, bestaat het gehele gebied uit bos. Steil hellingbos dat oprijst vanaf de Geul en overgaat in plateaubos verder van de Geul af. Een stelsel van wandelpaden doorkruist het bosgebied en u kunt zomaar oog in oog komen te staan met onze gemoedelijke Galloway-runderen. Het blijven beesten, dus een gepaste afstand is altijd verstandig.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Beneden Geuldal

Het benedenstroomse deel van de Geul is gelegen tussen Valkenburg aan de Geul en Itteren. Langs dit deel van de Geul heeft Het Limburgs Landschap een aantal natuurgebieden in beheer. De aan elkaar grenzende gebieden De Dellen-Meerssenerbroek-Curfsgroeve en Ingendael-Bergse Heide-Meertensgroeve, beide circa 200 hectare groot, zijn de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Zuid Limburg die Het Limburgs Landschap beheert. Een deel van het Geuldal is Natura 2000-gebied en heeft de hoogste Europese beschermingsstatus.