default-header
HomeNatuurgebiedenEijsder Beemden

Eijsder Beemden

In de zeventiger jaren kregen de Eijsder Beemden na beëindiging van de grindwinning een parkachtige afwerking. Open grazige vlakten en een aantal gegraven ondiepe plassen werden afgewisseld door de aanplant van boomgroepen bestaande uit populier, witte abeel en wilg. Op enkele plaatsen werd meidoornstruweel aangeplant. Na de overname van het beheer door Het Limburgs Landschap begin negentiger jaren kreeg het gebied het ruige natuurlijke karakter dat het nu uitstraalt. Galloway-runderen en Konikpaarden begrazen het gebied en houden het grotendeels open. Op enkele plaatsen ontstaat fraai rivierbos.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Maasbeemden

Aan de zuidrand van Maastricht, op de ‘naad van de stad’, trapt de Kleine Weerd af als eerste schakel van een ketting van natuurgebieden op de oostoever van de Maas die, zij het met enkele kleine onderbrekingen, doorloopt tot voorbij Eijsden. De gebieden zijn achtereenvolgens de Kleine Weerd, de Pietersplas en de Eijsder Beemden. Het gaat om ruige natuur, met daarin diverse grote en kleinere plassen. Ook daar omheen is het vaak nat, soms zelfs een beetje te nat, want al deze gebieden komen bij hoog water van de Maas grotendeels onder water te staan. Dit resulteert in voedselrijke en erg dynamische natuur, typisch voor een rivier als de Maas.