default-header
HomeNatuurgebiedenHaelens Broek

Haelens Broek

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is het Haelens Broek.

Tussen Haelen, Horn en de Maas liggen verspreid over een vijftal locaties enkele kleine bosgebiedjes waarvan de grootste ruim vijf hectare meet. Het is al geen moeras(bos) meer, hoewel de naam ‘broek’ wel naar deze oorsprong verwijst. Momenteel bestaat het uit droog tot soms vochtig loofbos met plaatselijk een ondergroei van Amerikaanse vogelkers. Onder de hoogspanningsleiding zorgen we dat de bomen laag blijven en wordt plaatselijk ruigte ontwikkeld.