default-header
HomeNatuurgebiedenHet Sweeltje

Het Sweeltje

Dit circa 100 hectare groot gebied tussen Montfort en Sint Odiliënberg bestaat voor het grootste deel uit grove dennenbos. Het Sweeltje maakt onderdeel uit van een groter bosgebied dat zich met het Munningsbosch en Aerwinkel uitstrekt tot aan Posterholt. Aan de zuidzijde van Het Sweeltje stroomt de Vlootbeek nog in zijn oorspronkelijke bedding. Ingeklemd tussen de Vlootbeek en de Broekweg, ligt een vrijwel aaneengeschakeld eigendom van kleine graslandjes. Bij een herinrichtingsproject van de Vlootbeek is er een aantal poelen aangelegd. Aan de zijde van Montfort start aan de Sweeltjesbosweg een gemarkeerde wandelroute door het bosgebied.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Vlootbeekdal

De Vlootbeek ontspringt in de Duitse grensgemeente Heinsberg. Bij Posterholt komt hij Nederland binnen en vervolgt zijn weg over 17,5 kilometer door Midden-Limburg om ter hoogte van Linne in de Maas uit te komen. Op enkele plekken, zoals bij Het Sweeltje, heeft de Vlootbeek een natuurlijke loop. Voor het merendeel is de Vlootbeek echter gegraven. Voor Het Limburgs Landschap is het een belangrijke beek want ruim 500 hectare ligt aan of in de nabijheid van deze waterloop.