default-header
HomeNatuurgebiedenHeukelomse Beek

Heukelomse Beek

In het langgerekte beekdal van de Heukelomse Beek liggen over een afstand van circa vijf kilometer een groot aantal graslandjes en kleine bosjes. Deels gaat het om goed ontwikkelde elzenbroekbossen en wilgenstruwelen. In een aantal vochtige graslanden ziet het in de voorzomer roze van de echte koekoeksbloemen. In de winter trekt het beekdal vogels aan zoals groepen foeragerende ganzen en meeuwen. Het gebied is goed te overzien vanaf de onverharde paden en geasfalteerde wegen die het gebied doorsnijden.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes.