default-header
HomeNatuurgebiedenHolset – Harles – Lemiers

Holset – Harles – Lemiers

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is Holset – Harles – Lemiers.

Onder de noemer van deze drie gehuchten in het zuidoosten van Zuid-Limburg vatten we een aantal graslanden en hoogstamboomgaarden samen die verspreid in het agrarisch gebied liggen. Rond de Frankenhofmolen, de 18e-eeuwse watermolen van Het Limburgs Landschap, liggen enkele fraaie oude hoogstamboomgaarden. Rond Harles en Lemiers betreft het graslanden met graften, veelal grenzend aan de Hermansbeek, Weijerhofbeek en de Selzerbeek, de grensbeek met Duitsland. Met de instandhouding ervan willen we het kenmerkende kleinschalige Zuid-Limburgse landschap van vochtige graslanden, hoogstamboomgaarden en graften levend houden.