default-header

Jammerdal

Grenzend aan de zuidrand van Venlo en ingeklemd tussen deze stad en de A74 ligt het Jammerdal. Een andere naam voor het gebied is Onderste en Bovenste Molen. Een belangrijk deel van het gebied is vergraven voor de winning van klei en grind. Deels had dit een kleinschalig karakter waardoor het gebied een sterke afwisseling heeft gekregen. Dat uit zich onder andere in een hoge diversiteit aan planten en dieren. Het gebied kent ook een rijke historie die op een aantal plaatsen goed te zien is. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden