default-header
HomeNatuurgebiedenKlingeleberg

Klingeleberg

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is de Klingeleberg.

Dit kleine graslandje van nog geen twee hectare aan de westrand van Simpelveld is niet eenvoudig te beheren. Het grenst aan een tiental particuliere tuinen en plaatselijk zijn er flinke hoogteverschillen. Ooit was het gebied rijk aan orchideeën. Momenteel staat er geen enkele meer, maar met plantensoorten als aardkastanje, kalkwalstro en grote centaurie blijft het een belangrijk kleinood. Samen met gevinde kortsteel verraden deze soorten de kalkrijkdom van de ondergrond. Voor ons een belangrijke aanwijzing dat er nog meer potenties liggen voor een kalkgraslandvegetatie. Het Mariakapelletje zorgt voor een vleugje cultuurhistorie.