default-header
HomeNatuurgebiedenLandgoed Arcen

Landgoed Arcen

Sommige gebieden van Het Limburgs Landschap hebben zó’n rijke historie en er valt zoveel te beleven, dat het presenteren van een greep hieruit bijna ondoenlijk is. Landgoed Arcen is een dergelijk gebied. Rijke gevarieerde bossen met veel oude eiken, vennen, vlinderrijke bosranden, Fort Hazepoot, restanten van een eeuwenoud doolhof, Barbara’s Weerd, stuifduinen en natte graslanden. Alle delen van Landgoed Arcen zijn vrij toegankelijk op wegen en paden. Om u op weg te helpen zijn er drie wandelroutes die u mooie en bijzondere plekjes laten zien.

Bekijk de kaart met wandelmogelijkheden
De Maasduinen

De Maasduinen is een langgerekt gebied en strekt zich uit van de Gennepse Hei in het noorden tot het Zwart Water in het zuiden. Hier ligt de langste rivierduinengordel van Nederland. Deze wordt behalve door Het Limburgs Landschap ook beheerd door de gemeente Bergen, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere eigenaren. Met recht heeft een belangrijk deel van dit gebied de status van Nationaal Park. De Eckeltse Bergen en Landgoed De Hamert van Het Limburgs Landschap maken er deel van uit. Tezamen met de gebieden die ten noorden en ten zuiden van het Nationaal Park gelegen zijn kent deze langgerekte schakel van heide, bossen en vennen tussen Gennep en Venlo een keur aan wandel- en fietsroutes. De Maasduinen is een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus.