default-header
HomeNatuurgebiedenLandgoed Rozendaal

Landgoed Rozendaal

Onder Landgoed Rozendaal verstaan we het gebied tussen de spoorlijn Roermond-Sittard en het Reigersbroek. Ook de bloemrijke akkers en aangrenzend bosgebied aan de oostkant van Sint Joost rekenen we hiertoe. De kern van het noordelijke deel bestaat uit een open graslandgebied doorsneden door de kaarsrechte Vlootbeek; er omheen liggen bossen. Dit is overwegend loofbos waar zomereik domineert, afgewisseld met plukjes grove dennen. Twee hoeves, de Koningshof en de Heerenhof, herinneren aan de agrarische functie die het gebied vanaf ongeveer 1653 heeft gehad. Toen was het gebied in enkele jaren tijd ontdaan van zijn veenlaag en omgezet in landbouwgrond. Door het gebied lopen twee wandelroutes die beide nabij de Heerenhof starten. Het bosgebied ter hoogte van Sint Joost bestaat grotendeels uit naaldbos. Aan de oostkant beheert Het Limburgs Landschap er enkele akkers met het oog op de instandhouding van zeldzame akkeronkruiden.

Bekijk hier de kaart met wandelmogelijkheden
Vlootbeekdal

De Vlootbeek ontspringt in de Duitse grensgemeente Heinsberg. Bij Posterholt komt hij Nederland binnen en vervolgt zijn weg over 17,5 kilometer door Midden-Limburg om ter hoogte van Linne in de Maas uit te komen. Op enkele plekken, zoals bij Het Sweeltje, heeft de Vlootbeek een natuurlijke loop. Voor het merendeel is de Vlootbeek echter gegraven. Voor Het Limburgs Landschap is het een belangrijke beek want ruim 500 hectare ligt aan of in de nabijheid van deze waterloop.