default-header

Navagne

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is Navagne.

Het 1,8 hectare grote grasland straalt weinig natuurwaarden uit. Het is eerder een regulier perceel met een uiterst bescheiden bloemrijkdom. De waarde zit ‘m in de ondergrond. Daar liggen de fundamenten van een klein stukje van een gigantisch fort, de Elvenschans genaamd. Het is 1282 als voor het eerst de naam Navagne opduikt in de persoon van Gérard de Navagne. Jan van Elven, Heer van Moelingen vanaf 1499, zorgt voor de link met de naam Elvenschans. In de eerste helft van de 14e eeuw is er al sprake van een huis of kasteel op deze locatie. Op initiatief van Balthazar van Elven wordt er gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) driftig gebouwd. Het bestaande gebouw wordt uitgebreid tot een groot kasteel met twee torens rond een natuurlijke bron.