default-header
HomeNatuurgebiedenNeerbeekdal

Neerbeekdal

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is het Neerbeekdal.

Twee kleine percelen aan de zuidkant van Neer bestaan uit een loofhoutbosje en een weiland. Beide zijn door schenking verkregen. Met gericht verschralingsbeheer wordt getracht de natuurwaarden van het weiland in de toekomst te verhogen. Dit beheer wordt in goed overleg met Het Limburgs Landschap door de schenker zelf uitgevoerd.