default-header
HomeNatuurgebiedenOphovense Zandberg

Ophovense Zandberg

Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Er zijn vanwege de geringe grootte ook geen wandelroutes uitgezet, maar ze zijn natuurlijk op wegen en paden wel te bezoeken. Eén van deze gebieden is de Ophovense Zandberg.

Het grootste deel van de Ophovense Zandberg wordt ingenomen door grove dennenbos dat flink uitgedund was. In de ondergroei staat relatief veel Amerikaanse vogelkers, een uitheemse soort die erg dominerend kan worden in de ondergroei van naaldbossen. Het gebied vormt een belangrijke schakel tussen de grote bosgebieden tussen de Noordervaart, Witdonk, de bossen bij Heibloem en de Heldense Bossen. Via een langzaam omvormingsbeheer probeert Het Limburgs Landschap op de Ophovense Zandberg meer loofbos te krijgen en hier en daar zelfs weer heide. De hoge droge zandkop heeft hier hoge potenties voor.